Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Lofik | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Lofik?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 72 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Poloostrov, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Lofik. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Lofik
Autorom snímky je:
Lofik
Autorom snímky je:
Lofik
Autorom snímky je:
Lofik
Autorom snímky je:
Lofik
Autorom snímky je:
Lofik
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Poloostrov, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 2451 x 1863 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 20.8 x 15.8 centimetrov (8.2 x 6.2 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.

Ostrov s kačicami pod slovenskými horami.

Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Lofik a zatiaľ si ju v zdrojovej fotobanke Dreamstime zakúpil a stiahol jeden používateľ, ktorý ocenil jej vynikajúcu kvalitu. Vy môžete byť ďalší! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime ešte dnes? Po registrácii v Dreamstime si budete môcť túto fotografiu ihneď kúpiť a stiahnuť!
TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných fotografií.