Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Falk66 | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Falk66?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 42 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Horská lúka, panoráma, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Falk66. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Falk66
Autorom snímky je:
Falk66
Autorom snímky je:
Falk66
Autorom snímky je:
Falk66
Autorom snímky je:
Falk66
Autorom snímky je:
Falk66
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Horská lúka, panoráma, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 4031 x 1475 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 34.1 x 12.5 centimetrov (13.4 x 4.9 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.
Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Falk66 a v zdrojovej fotobanke Dreamstime si ju zakúpilo 46 používateľov. Znamená to, že 46 spokojných používateľov už ocenilo jej vizuálnu kvalitu. Vy môžete byť ďalší! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime ešte dnes? Po registrácii v Dreamstime si budete môcť túto fotografiu ihneď kúpiť a stiahnuť!
TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných fotografií.