Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Jareso | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Jareso?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 224 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Drevená zvonica a ľudové domy v skanzene Pribylina, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Jareso. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Drevená zvonica a ľudové domy v skanzene Pribylina, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 4608 x 2628 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 39 x 22.3 centimetrov (15.4 x 8.8 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.

Pohľad na drevenú vežičku v skanzene liptovskej dediny, Pribylina. V pozadí je možné vidieť ďalšie stavby, ktoré sú súčasťou expozícií skanzenu. Skanzen Pribylina pútavo zobrazuje typickú ľudovú architektúru slovenských vidieckych komunít a ich životný štýl od 14. do začiatku 20. storočia. Múzeum liptovskej dediny Pribylina sa nachádza blízko Liptovského Mikuláša na strednom Slovensku. Toto múzeum je otvorené pre verejnosť a rozhodne stojí za návštevu.

Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Jareso a v zdrojovej fotobanke Dreamstime si ju zakúpilo 7 používateľov. Znamená to, že 7 spokojných používateľov už ocenilo jej vizuálnu kvalitu. Vy môžete byť ďalší! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime ešte dnes? Po registrácii v Dreamstime si budete môcť túto fotografiu ihneď kúpiť a stiahnuť!