Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Anitabonita | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Anitabonita?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 16 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Štrbské Pleso, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Anitabonita. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Anitabonita
Autorom snímky je:
Anitabonita
Autorom snímky je:
Anitabonita
Autorom snímky je:
Anitabonita
Autorom snímky je:
Anitabonita
Autorom snímky je:
Anitabonita
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Štrbské Pleso, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 4016 x 2677 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 34 x 22.7 centimetrov (13.4 x 8.9 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.
Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Anitabonita a v zdrojovej fotobanke Dreamstime si ju zakúpilo 15 používateľov. Znamená to, že 15 spokojných používateľov už ocenilo jej vizuálnu kvalitu. Vy môžete byť ďalší! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime ešte dnes? Po registrácii v Dreamstime si budete môcť túto fotografiu ihneď kúpiť a stiahnuť!
TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných fotografií.