Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Timehacker | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Timehacker?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 20 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Bratislavský hrad, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Timehacker. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Timehacker
Autorom snímky je:
Timehacker
Autorom snímky je:
Timehacker
Autorom snímky je:
Timehacker
Autorom snímky je:
Timehacker
Autorom snímky je:
Timehacker
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Bratislavský hrad, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 2560 x 1920 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 21.7 x 16.3 centimetrov (8.5 x 6.4 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.
Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Timehacker a v zdrojovej fotobanke Dreamstime si ju zakúpilo 18 používateľov. Znamená to, že 18 spokojných používateľov už ocenilo jej vizuálnu kvalitu. Vy môžete byť ďalší! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime ešte dnes? Po registrácii v Dreamstime si budete môcť túto fotografiu ihneď kúpiť a stiahnuť!
TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných fotografií.