Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Jareso | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Jareso?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 224 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Budatínsky zámok, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Jareso. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Autorom snímky je:
Jareso
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Budatínsky zámok, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 2064 x 2124 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 17.5 x 18 centimetrov (6.9 x 7.1 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.

Pohľad na Budatínsky zámok čiastočne ukrytý za múrom kamenného opevnenia, počas jasného dňa na jar s mäkkými bielymi mrakmi vznášajúcimi sa na modrej oblohe. V prednej časti hradu je v miernom tieni tmavá trávnatá plocha parku s tromi stromami rôznych výšok a masívnou hradbou, ktorá obklopuje časť zámku. Budatínsky zámok, bol pôvodne hrad postavený v 13. storočí. Hrad bol vystavaný veľmi blízko pri sútoku riek Kysuca a Váh v mieste, kde bolo vyberané mýto. Tento hrad bol pôvodne postavený ako pevnosť na ochranu mýtnej stanice a proti prípadným útokom. Hrad bol pôvodne kráľovská pevnosť, avšak na počiatku 14. storočia ho získal Matúš Čák Trenčiansky (maďarsky: Csáky (III) Máté). V roku 1487 Gašpar Suňog (maďarsky: Gaspar Szunyogh) prevzal vlastníctvo hradu, kde on a jeho potomkovia žili až do začiatku 19. storočia. V 16. storočí bola vykonaná renovácia hradu, ktorá mu dala renesančný vzhľad. Na začiatku 18. storočia boli Suňogovci (maďarsky: Szunyogh) nútení k ďalšiemu opevňovaniu hradu, keď z juhu krajiny hrozili turecké výpady. V roku 1798 zomrel Ján Suňog, posledný mužský potomok z rodu Suňogovcov. Budatín sa tak dostal do držby jeho dcéry Jozefíny, ktorá sa vydala Antona Čákyho (maďarsky: Csáky). Počas revolučných časov v rokoch 1848 a 1849 bol hrad ťažko poškodený, ale poškodenia boli neskôr v roku 1870 opravené. Do roku 1945 tento hrad zostal vo vlastníctve rodiny Čákyovcov, ktorá tam žila. Dnes v Budatínskom zámku sídli Považské múzeum v ktorého priestoroch sú dostupné rôzne expozície. Tento zámok sa nachádza neďaleko mesta Žilina na severnom Slovensku a rozhodne stojí za návštevu.

Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Jareso a v zdrojovej fotobanke Dreamstime si ju zakúpilo 3 používateľov. Znamená to, že 3 spokojných používateľov už ocenilo jej vizuálnu kvalitu. Vy môžete byť ďalší! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime ešte dnes? Po registrácii v Dreamstime si budete môcť túto fotografiu ihneď kúpiť a stiahnuť!
TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných fotografií.