Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Ventura69 | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Ventura69?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 120 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Bratislavský hrad, Slovensko, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Ventura69. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Ventura69
Autorom snímky je:
Ventura69
Autorom snímky je:
Ventura69
Autorom snímky je:
Ventura69
Autorom snímky je:
Ventura69
Autorom snímky je:
Ventura69
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Bratislavský hrad, Slovensko, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 2807 x 4218 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 23.8 x 35.7 centimetrov (9.4 x 14.1 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.

Bratislavský hrad nad Dunajom na Slovensku.

Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Ventura69 a zatiaľ si ju v zdrojovej fotobanke nikto nezakúpil. Buďte prvý kto si v Dreamstime zakúpi túto originálnu fotografiu! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime, kde si budete môcť túto fotografiu po zakúpení ľahko a ihneď stiahnuť?
TIP:
Kliknutím na jednotlivé kľúčové slová alebo slovné spojenia môžete spustiť vyhľadávanie ďalších tématicky podobných fotografií.