Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Carlosneto | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Carlosneto?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 11 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Bratislavský hrad, Slovensko, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Carlosneto. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Carlosneto
Autorom snímky je:
Carlosneto
Autorom snímky je:
Carlosneto
Autorom snímky je:
Carlosneto
Autorom snímky je:
Carlosneto
Autorom snímky je:
Carlosneto
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Bratislavský hrad, Slovensko, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 3430 x 4928 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 29 x 41.7 centimetrov (11.4 x 16.4 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.

Pohľad na Bratislavský hrad na Slovensku. Bratislavský hrad sa nachádza na náhornej plošine vo výške 85 metrov (279 stôp) nad riekou Dunaj. Prvé opevnenie na tomto mieste bolo vybudované už v 10. storočí.

Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Carlosneto a zatiaľ si ju v zdrojovej fotobanke nikto nezakúpil. Buďte prvý kto si v Dreamstime zakúpi túto originálnu fotografiu! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime, kde si budete môcť túto fotografiu po zakúpení ľahko a ihneď stiahnuť?