Zhoda:
Všetky slová Ktorékoľvek slová
Iba od autora:
Credit line: © Locha79 | Dreamstime.com
Už ste videli tieto populárne fotografie od Locha79?
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač fotografií s tématikou Slovenska našiel viac ako 10 fotografií súvisiacich so Slovenskom v portfóliu tohto autora. Zistili sme, že návštevníci, ktorí sa zaujímali o tento veľký náhľad fotografie s názvom: Bratislava, prejavili súčasne záujem aj o ďalšie snímky od autora Locha79. Tu je výber 6 najpopulárnejších fotografií, ktoré sa nachádzajú v autorovom portfóliu.
Autorom snímky je:
Locha79
Autorom snímky je:
Locha79
Autorom snímky je:
Locha79
Autorom snímky je:
Locha79
Autorom snímky je:
Locha79
Autorom snímky je:
Locha79
Náš denne aktualizovaný vyhľadávač zistil, že táto royalty-free stock tematická fotografia o Slovensku s názvom: Bratislava, je dostupná vo fotobanke Dreamstime. Taktiež sme zistili, že táto stock fotografia je dostupná v rôznych rozlíšeniach, rozmeroch, licenciách a digitálnych formátoch súboru. Najvyšší možný dostupný rozmer tejto fotografie je až 2500 x 1666 pixelov! Ak by táto fotografia bola vytlačená mohla by dosahovať rozmery až 21.2 x 14.1 centimetrov (8.3 x 5.6 palcov) pri 300 dpi. Fotografia je v zdrojovej fotobanke dostupná vo formáte súboru JPG a taktiež aj v doplnkovom formáte TIFF. Túto fotografiu si môžete po registrácii zakúpiť a ihneď stiahnuť v zdrojovej fotobanke.

Letný pohľad počas západu slnka na panorámu mesta Bratislava na Slovensku.

Find more images from this author
Táto fotografia bola odfotografovaná autorom: Locha79 a zatiaľ si ju v zdrojovej fotobanke nikto nezakúpil. Buďte prvý kto si v Dreamstime zakúpi túto originálnu fotografiu! Prečo sa nezaregistrujete v Dreamstime, kde si budete môcť túto fotografiu po zakúpení ľahko a ihneď stiahnuť?